Gerichte productontwikkeling

Gerichter innoveren

Iedere organisatie innoveert, maar lang niet altijd succesvol. Om de kans op succes te vergroten geeft Salaro innovatietrainingen op basis van de BMMC-methode. De BMMC-methode gaat uit van 4 pijlers die de basis vormen voor een succesvolle, gerichte innovatie. BMMC staat voor:

  • Bedrijf: innoveren vanuit uw missie

  • Markt: bepalen van omgevingsfactoren en toekomstscenario’

  • Mens: samenwerken op basis van Whole Brain Thinking

  • Creativiteit: aanleren van creativiteitstechnieken stimuleert het innovatief denken

Met deze tools bent u beter toegerust de kansen voor uw bedrijf daadwerkelijk om te zetten in concrete verbeteringen.

Salaro is gecertificeerd om hierbij het Herrmann Whole Brain Thinking model te gebruiken. Whole Brain Thinking® is een verzameling van methoden en tools die op een snelle wijze inzicht verschaffen in denkvoorkeuren van mensen, afdelingen of organisaties. Op deze manier krijgt u beter inzicht in uw processen en werkwijzen en bent u in staat deze te verbeteren.

Projecten