Kostenbesparing / reductie TCO

Meer rendement uit uw investering

Het ontwikkelen van nieuwe producten kost nu eenmaal tijd en geld. Maar dan wilt u dat geld wel zinvol besteden. Salaro helpt u dat op twee manieren te realiseren, toegespitst op uw ontwerp of op uw proces:

  • Het goedkoper maken van uw huidige ontwerp. Vaak kan door het uitvoeren van een Waarde Analyse (WA) en een gedeeltelijk herontwerp van onderdelen een flinke kostprijsreductie worden gerealiseerd. Percentages van 30% zijn geen uitzondering !

  • Het stroomlijnen van uw ontwikkelproces. Met behulp van diverse technieken zoals o.a. Risico Analyses (RA) en Failure Mode and Effects Analyses (FMEA) kan in een vroeg stadium worden bepaald of, en zo ja welke, ontwerpaanpassingen nodig zijn. Ook kan Salaro uw eigen ontwikkelaars helpen om sneller tot resultaten te komen.

Voordelen voor u:

  • de doorlooptijd van ontwikkelingen wordt verkort
  • de kans op fouten wordt verkleind
  • u haalt dus meer rendement uit uw investering
  • u bereikt in kortere tijd meer resultaat

Projecten