Privacyverklaring Salaro

Salaro (Productontwikkeling en innovatie-advies) is de handelsnaam van:

Ir. Eric de Haas

Van Rijckevorselweg 20B
5382 JK Vinkel

KvK nummer: 17135356

Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U heeft recht op een zorgvuldige omgang met uw (persoonlijke) gegevens. Salaro handelt daarom conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u een offerte aanvraagt, u zich aanmeldt via het contactformulier, of een email stuurt aan salaro.

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zélf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening. Het gaat daarbij om:

  • Naam
  • Emailadres
  • Adresgegevens
  • telefoonnummers

Regelmatig worden deze gegevens verwijderd, zodat deze niet onnodig lang bewaard worden. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Eric de Haas; u kunt bij hem altijd om inzage vragen.

Uw gegevens zijn nodig voor:

Het accepteren van uw deelname aan een opdracht, het geven van advies en het afstemmen van uw behoeftes, en eventueel analyses om de dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het controleren van betalingen, het maken van een offerte, het maken van een factuur.

Samenwerking met andere partijen

Salaro deelt uw gegevens niet met derden voor doeleinden van die derden, maar deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen, zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een boekhouder. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Inkaartbrengen website bezoek (openbare gedeelte)

Salaro wil wellicht in de toekomst gebruik maken van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken om zo de website te verbeteren. Daarbij zullen geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar Google. De website van Salaro gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage. Als u uw gegevens via het contactformulier of per email heeft verzonden, kunt u deze gegevens inzien. U heeft recht op correctie. Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze corrigeren door een email of brief te sturen. U heeft recht op portabiliteit. Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij.

Bewaartermijn van uw gegevens

Salaro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.BeveiligingSalaro zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Salaro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. De website van Salaro wordt gehost in een beveiligd en ISO gecertificeerd datacenter in Nederland, Antagonist B.V. Alleen Eric de Haas heeft toegang tot persoonsgegevens en/of verwerkt deze. Hij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet-of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op. Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacy beleid: Eric de Haas, Vinkel, in overeenstemming met de wet AVG, van kracht sinds 25 mei 2018.