VRS Railway Industry – BV Implementatie verbeterde kwaliteitsprocedure

VRS Railway Industry BV

Implementatie verbeterde kwaliteitsprocedure

De toenemende veiligheidseisen langs het spoor hebben ook invloed op het proces van productontwikkeling. Het bleek dat de vastgelegde
procedures voor de afdeling engineering niet meer optimaal functioneerden en onvoldoende aansloten bi de beleving van de engineers. Om ervoor te zorgen dat het engineeringsteam de procedures wel als eigen ging beschouwen heeft Salaro een leerdag georganiseerd. Tijdens deze dag met een interactief programma kwamen alle mogelijke verbeteringen aan bod om zodoende te komen tot een teambreed gedragen oplossing voor de diverse procedures en werkwijzen. Het gevolg is dat de procedures nu veel beter aansluiten bij de praktijk waardoor het team ze niet alleen consequenter gebruikt, maar tevens efficiënter werkt.